De BantNatuurgebied


De naam stamt af van Banti, de Keltische benaming voor streek - regio - velden. (Helaas) door het Limburgs Landschap veranderd in 'de Baend'. De Bant ligt nabij het Elsteren. Het natuurgebied is een 23 ha. groot terrein, dat is ontstaan door kleiwinning ten behoeve van kadeaanleg na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995.

De Bant is vrij toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het terrein wordt begraasd door Konikpaarden en Galloways. Honden mogen daarom ook niet mee het terrein in.

Nu is het een reliëfrijk terrein waar plasjes en hoger gelegen kleiruggen elkaar afwisselen. Door begrazing wordt voorkomen dat het  gebied volledig dichtgroeit met bos.De vegetatie is hieraan aangepast en bestaat veelal uit vrij algemenen soorten, die als pioniersoort  snel het  gebied kunnen bereiken.

De meest markante dieren in het gebied  zijn echter de watervogels. De Bant ligt direkt aan de Maas, die door vele trekvogels wordt gebruikt als "snelweg" tijdens de vogeltrek.