Dorpskern WellWell aen de Maese

Grotestraat
5855AA Well

Een oversteekplaats een donjon, enkele huizen, een kerkje, … dat is het begin van "oons dörpke Well".

De bebouwing langs rivieren (steden en dorpen) ontstaat het eerste in buitenbochten. En al liep de Romeinse heirbaan 2000 jaar geleden ook aan de andere kant van de Maas, ons dorp kwam aan de oostelijke oever te liggen, aan de buitenbocht.

Eeuwen daarvoor ten tijde van de Germanen immers was hier al een oversteek, de verbinding van de Rijn via de moerassige Peel naar het land aan de huidige Noordzee. Ook de Romeinen, aan het begin van onze jaartelling, staken hier de Maas over en kruisten de hierboven genoemde heirbaan. Well lag dus op een viersprong van belangrijke wegen. Well was de Maashaven voor Trajana (Xanten). De goederen, via de Maas aangevoerd naar Well, werden vandaar over de weg verder getransporteerd naar Trajana, aan de Neder-Rijn.

Hier was de oversteek, de verklaring voor de Middeleeuwse naam Welle. Op een dergelijk belangrijk kruispunt werd ter bescherming altijd een donjon, een versterking gebouwd. Een zodanige verdedigingstoren groeide uit tot een woontoren, het  begin van ons kasteel. Verder bouwde men sinds de kerstening door de Romeinen ook een kerkje aan de Maas, toegewijd aan St. Petrus, de bekende apostel, die visser en schipper was. 

Archief Well