Kleine Horstknooppunt 88

Koekoek

Horsten en dijken

Het gebied rond punt 88 is van oorsprong natte, laaggelegen heide geweest, die pas laat ontgonnen is.
's-Winters was dit gebied vrijwel onbegaanbaar, buiten de iets hoger gelegen wegen die dan ook dijken genoemd werden.
Tussen de punten 85 en 69 liep vroeger de Schenckendijk, genoemd naar de familie Schenck van Nydeggen op kasteel Bleijenbeek.
Via deze dijk konden zij hun hoeve Flieray (bij punt 85) bereiken.
Ook de namen Gochsedijk, de oude weg van Afferden naar de grensovergang bij de Gaesdonck, en de Baalsedijk, van Bleijenbeek richting Baal en Weeze in Duitsland, herinneren aan deze tijd.