Monument der Gevallenen

Twistedenerweg, gelegen op De Hamert

Tijdens de Meistaking in 1943 zijn op de Wellsche Heide (het huidige landgoed De Hamert) in Wellerlooi 7 Nederlandse verzetsstrijders door de Duitsers gefusilleerd. Op deze plek is in 1950 een houten kruis met de namen van de zeven verzetsstrijders geplaatst. In 1980 is dit herdenkingskruis vervangen door het huidige monument. In 1990 is het monument geadopteerd door het St. Antoniusgilde uit Well. Elk jaar organiseert de gemeente samen met het gilde op 4 mei een stille herdenkingstocht naar het monument.

Archeologische vondsten in De Maasduinen

In Nationaal park De Maasduinen zijn verschillende archeologische vondsten gedaan. Grafvelden met vondsten van klokbekers wijzen erop dat er al 4.000 voor Christus mensen in het gebied woonden. De ongeveer honderd graven maken deel uit van een groot urnenveld, dat in 1930 werd ontdekt. Ze lagen in het overgangsgebied tussen het veengebied en de hogere zandgronden (Rijnterras), op het terrein van de beide grindafgravingen aan weerszijden van de weg naar Twisteden. De vondsten uit de grafvelden zijn ondergebracht in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Grafheuvels

De Scherpenheuvel is een van de grootste grafheuvels van Nederland. Deze is niet open gemaakt. Onderzoek voor de restauratie in 1992 heeft bewezen dat hier een grafheuvel is. De grootte (omvang 24 meter en 3 meter hoog) en de ligging op deze opvallende plaats maken duidelijk dat er sprake is van het graf van een belangrijk persoon. In de regio staat deze grafheuvel ook bekend als het Vorstengraf. Er is mogelijk sprake van twee grafheuvels op elkaar. Bij het onderzoek is besloten de heuvel niet volledig af te graven. De ligging in een terrein van Het Limburgs Landschap maakt dat de heuvel volledig beschermd is. Ook denken de archeologen dat er weinig nieuwe gegevens bekend worden door afgraving.