Romaanse Toren

Oude Kerkstraat

Op het kerkhof van Bergen heeft de parochiekerk van Bergen gestaan totdat deze in 1932 door een nieuw kerkgebouw vervangen is. Een paar jaren later is dit gebouw met uitzondering van de eeuwenoude Romaanse toren gesloopt. Het gaat hier om een waardevol historisch monument, dat dateert uit dezelfde tijd als de kerktoren in Afferden. In de loop van de tijd hebben bij deze toren achtereenvolgens verschillende kerken gestaan, in elk geval een gotische en een Romaanse zoals blijkt uit de aanzetten bij de toren.

Drie geledingen

De toren is opgebouwd in drie geledingen. Het onderste gedeelte, bestaande uit ijzeroersteen, dateert waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. Het was aanvankelijk geheel effen. Later is hierin een toegang aangebracht, zodat de benedenruimte van de toren als portaal van de kerk gebruikt kon worden. De tweede geleding met eenvoudige ornamenten is voornamelijk van mergelsteen terwijl voor de hoogste geleding in hoofdzaak bakstenen gebruikt zijn. Hierin bevinden zich galmgaten en dichtgemetselde rondboogvensters.

Restauratie en oorlogsschade

Na een grondige restauratie in 1942, onder toezicht van Rijksmonumentenzorg, was de toren een fraai monument. Dit was helaas van korte duur. Tijdens de langdurige frontperiode van 1944-1945 lag de toren herhaaldelijk in het schootsveld van de strijdende troepen. Na de bevrijding in 1945 stond in Bergen nog slechts een zwaar gehavende toren. Dit bouwwerk is in 1970 door de parochie voor een symbolisch bedrag van één gulden verkocht aan de gemeente Bergen. Sindsdien zijn wel maatregelen getroffen tegen verder verval van de toren maar herstel in de vroegere staat is helaas een onvervulde wens gebleven.