St. Tunnis Kapelknooppunt 83


De verdwenen kapel

Aan de Duitse kant van de grens vindt u de Capellsche Hof. Deze naam is ontleend aan de Antoniuskapel, die aan de Nederlandse kant van de Augustinusweg gestaan heeft.


Zowel de “Sinttunniskapel” als de Capellsche Hof lagen van oudsher in het oude Siebengewald, aan de westkant van de Augustinusweg. Deze omgeving werd vroeger als Plees aangeduid, de Augustinusweg heette toen Pleesse Dijk. De oorspronkelijke boerderij is kort voor 1900 afgebrand en toen aan de Duitse kant van de grens weer opgebouwd.

St. Antonius of Sint Tunnis

In het Maas-Niers-gebied was Antonius een veel vereerde heilige. Er zijn aan hem gewijde kapellen bekend in Viller, Nergena (bij Kessel), Ven-Zelderheide, Heukelom en Ayen. De kapel in Plees bestond al in de 15de eeuw. Er woonde ook een Heremiet (kluizenaar), die in de winter de kinderen uit de buurt onderwees in het christelijk geloof. In de zomermaanden hadden de kinderen daar geen tijd voor, dan moest er op het land gewerkt worden.
Tijdens de Franse tijd is de kapel buiten gebruik geraakt en niet lang daarna afgebroken. Er zijn geen afbeeldingen bekend van de kapel.

(Vroegere) Bedrijvigheid langs de Augustinusweg

Op Augustinusweg 28 was tot 1985 een smederij gevestigd. Daarna, in de uitbouw links, enkele jaren de kindercrèche en nu is het al weer jaren gewoon een burgerwoning.

In de schuren achter de woning op Augustinusweg 30a was een goed lopend champignonbedrijf, dat ook veelvuldig door Duitsers werd bezocht. Helaas door gebrek aan opvolging is het bedrijf opgeheven.

Op Augustinusweg 32 was Bakkerij Peters, bijgenaamd De Knip. Ook een bedrijf dat in de loop der jaren is verdwenen.

In de naast gelegen woning nr. 32a zat een kolen- en gashandel.

Augustinusweg 34 is de voormalige boerderij van Piron. Nu een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking. Aan de straat zijn zelf geteelde producten te koop.